Tervetuloa Kontu-hankkeen sivuille! Welcome to the homepage of the Kontu project!

(English translation below)

Kontu eli Kielikontaktien tutkimattomat kontekstit: kääntäminen ja tulkkaus on Itä-Suomen yliopiston (Joensuu) monikielinen tutkimushanke, jota rahoittaa Emil Aaltosen säätiö (2015–2017/2018).

Kontun tutkijat yhdistelevät käännöstieteen, kielikontaktitutkimuksen ja vähemmistökielten elvyttämisen tutkimuksen näkökulmia. Kääntämistä ja tulkkausta lähestytään kielten ja kulttuurien kohtauspaikkana kahdesta erilaisesta mutta toisiinsa limittyvästä ja toisiaan täydentävästä näkökulmasta:

Yhden keskeisen tutkimuskysymyksen muodostaa vähemmistökielille kääntäminen, sen merkitys ja toteuttaminen erilaisissa konteksteissa ja kieliyhteisöissä. Hankkeessa tutkitaan esimerkiksi, miten kääntämistä järjestetään ja toteutetaan uhanalaisen karjalan kielen elvytyksessä Venäjällä ja Suomessa.

Kontun toinen tutkimuskysymyskeskittymä liittyy ns. ei-ammatilliseen kääntämiseen ja tulkkaukseen. Tavoitteena on kuvata, miten kääntäminen, tulkkaus, koodinvaihto ja referoitu puhe limittyvät vähemmistökielten puhujien omissa kielellisissä valinnoissa ja käytänteissä. Kontun tutkijat tarkastelevat mm. monikielistä espanja–baski- ja viro–suomi-vuorovaikutusta.

Kontu tekee yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston Kiännä!-hankkeen kanssa, jonka tavoitteena on tukea karjalan kielen elvytystyötä kääntäjänkoulutuksen näkökulmasta.

Kontua johtaa saksan kielen ja kulttuurin apulaisprofessori Leena Kolehmainen (etunimi.sukunimi@uef.fi).


Kontu is an abbreviation for the research project ”The unexplored contexts of language contacts: translation and interpreting” located at the University of Eastern Finland, Joensuu (Fi. Kielikontaktien tutkimattomat kontekstit: kääntäminen ja tulkkaus). The project is funded by the Emil Aaltonen Foundation (2015–2017/2018).

Kontu is a multilingual and cross-disciplinary project which combines aspects of translation studies, contact linguistics and the study of the revitalization of minority languages. Translating and interpreting are approached as sites of linguistic and cultural encounters, and they are studied from two different yet interrelated viewpoints:

The first research question concerns the role of translation in the context of minority languages and the question how translation is carried out and utilized in the revitalization of endangered languages as a means to sustain a vanishing language. Kontu researchers investigate for example how translation is exploited in a unique sociolinguistic situation, in the ongoing revitalization of the Karelian language both in Finland and in the Republic of Karelia in Russia.

The second research question relates to the study of so called non-professional translation and interpreting. Kontu researchers focus on the grassroots level in multilingual individuals’ everyday oral face-to-face-interaction, and their goal is to examine and describe how translating, interpreting, code-switching and reported speech intertwine and are utilized in the linguistic practices of multilingual speakers. The data to be examined consists for example of multilingual Basque-Spanish and Estonian-Finnish conversations.

Kontu collaborates with the project Kiännä! (‘Translate!’) located also at the University of Eastern Finland. The main goal of Kiännä!  is to support the revitalization of Karelian from the perspective of translator training.

The head of the Kontu project is Leena Kolehmainen, associate professor for German language and culture (firstname.familyname@uef.fi).

Advertisements